Vi-taal is een project- en ontwerpbureau voor visuele communicatie, gespecialiseerd in infor­matie­overdracht over de dovencultuur en gebarentaal als communicatiemiddel. Bijdragen op dit gebied worden op twee manieren geleverd: door het uitvoeren van projecten op het gebied van culturele aspecten van gebarentaal en via de Gebarenwinkel in Den Haag.