Gebarenruimten

uit: Gebarentaal - De taal van doven in Nederland

De gebarenruimte
Alle gebaren worden gemaakt in de ruimte voor, naast en boven je: de gebarenruimte. Daar spelen gesprekken zich af, en daar moet je dus ook naar kijken als je wilt volgen wat er gezegd wordt. Die gebarenruimte mag dan net zo groot zijn als iemand armen lang zijn, in de praktijk wordt echt niet voortdurend elke kubieke centimeter gebruikt. Welk stuk je al gebarend wel gebruikt is natuurlijk voor een goed deel afhankelijk van de toevallige gebaren die je maakt: sommige maak je bij je hoofd, andere voor of naast je. Maar daarnaast spelen ook de omstandigheden een grote rol. Stel u wilt gebaren: 'ik stuur een doos op'. Gewoon, een willekeurige doos. Dan ziet die mededeling er op toneel heel anders uit dan bijvoorbeeld in een volle tram.

pag 24

Net zoals je op toneel harder en duidelijker moet spreken dan normaal. Zo moet je voor een zaal ook groter gebaren. Tijdens een normaal gesprek praat je niet zo hard als in een toneelstuk of vanaf een spreekgestoelte, en in een drukke tram demp je je stem nog meer. In gebarentaal gaat het in feite precies zo. Je kunt de gebarenruimte onderverdelen in de grote gebarenruimte, de standaard gebarenruimte en de kleine gebarenruimte. dat zijn de tegenhangers van luid, gewoon en zachtjes praten. Voor de mededeling die je wilt doen ('Ik stuur een doos op') maakt dat overigens niets uit. Je zegt telkens exact hetzelfde. Ook al wordt een gebaar groter of kleiner, je hebt het nog steeds over diezelfde doos, een doos waarvan je niet precies weet hoe groot die is. Hoe iemand praat hangt ook af van de persoon. Een uitbundig extravert type zet vaak een luidere stem op dan een verlegen, timide type. Wie extravert is zal in gebarentaal ook sneller de grote gebarenruimte gebruiken, een introvert persoon zal zich prettiger voelen bij de kleine gebarenruime. Ook stemmingen en gespreksonderwerp zijn van invloed. Als je boos bent schiet je stem uit. Uit je je woede in gebarentaal dan zal je arm al vlug uitschieten naar de grote gebarenruimte. Andersom zal een moelijk gesprek, over een precair of een taboe-onderwerp, meestal in de kleine gebarenruimte gevoerd worden

pag 25

De gebarenruimte
De verschillende gebarenruimten rond het bovenlichaam, waar ieder gesprek in plaatsvindt, schematisch weergegeven. Dikgetekend is de meest gebruikte, de standaardruimte. Daar binnenin bevindt zich de kleine gebarenruimte, en daarbuiten de grote gebarenruimte. Die laatste is net zo groot als je armen lang zijn.

Terug naar de Gebarenwinkel