Expressie

uit: Gebarentaal - De taal van doven in Nederland

Gezichtsexpressie in gebarentaal
Een van de meest intrigerende onderdelen van gebarentaal is de rol die gezichtsexpressies spelen. Het gezicht dat je bij het gebaren van een mededeling trekt kan die mededeling compleet van inhoud doen veranderen. Trek je een 'ontkennend' gezicht (schudden, soms het hoofd iets naar achteren) dan ontken je alles wat je intussen gebaart. Het verschil tussen de mededelingen 'ik hou van je' en 'ik hou niet van je' zit 'm uitsluitend in die gezichtsexpressie. Het gezicht maakt ook duidelijk of iets een vraag is of een gewone mededeling: door een 'vraaggezicht' tijdens het gebaren te trekken (onder meer wenkbrauwen omhoog, hoofd iets naar voren of naar achteren) verandert 'ik hou van je' in 'hou ik van je?'. Wil je niet gewoon iets zeggen of vragen maar iemand gebieden iets te doen dan gaat dat met 'gebiedende–wijs–gezicht'. Ook om aan te geven dat datgene waarover je het hebt vaak gebeurt, gebruik je je gezichtsexpressie. De rol van de gezichtsexpressie is soms te vergelijken met de intonatie en toon in gesproken taal: een vraag heeft een vragende toon, een opdracht 'ga naat buiten!' heeft een gebiedende toon.
pag 156

Ik geef hem vaak. Ik geef hem af en toe.
Het verschil tussen 'vaak' en 'af en toe geven' zit hem onder meer in de snelheid waarmee de geefbewegingen elkaar opvolgen. Bij 'vaak' zijn het snelle strakke bewegingen, bij 'af en toe' gaat het wat rustiger en stop je even tussen de bewegingen.

pag 157
Terug naar de Gebarenwinkel