Profiel

Vi-taal is een project- en ontwerpbureau voor visuele communicatie, gespecialiseerd in informatieoverdracht over de dovencultuur en gebarentaal als communicatiemiddel. Bijdragen op dit gebied worden op twee manieren geleverd: door het uitvoeren van projecten op het gebied van culturele aspecten van gebarentaal en via de Gebarenwinkel in Den Haag.

De projecten hebben vanaf 1985 geleid tot een grote reeks boeken, video’s, cd roms, dvd’s, drukwerk, lezingen, documentaires, theatervoorsellingen en artikelen voor verschillende doelgroepen. De doelgroepen van Vi-taal zijn doven en slechthorenden, hun sociale en educatieve omgeving, en personen met interesse, inclusief academische interesse, in gebarentaal en dovencultuur.
De ontwikkeling van de verschillende producten en projecten vindt in het algemeen plaats in samenwerking met derde partijen zoals uitgeverijen, kunstinstellingen, etc.

In de Gebarenwinkel zijn uitgaven op het gebied van gebarentaal en dovencultuur bijeengebracht en de winkel fungeert als een platform voor discussie en informatie.

Een van de doelstellingen van Vi-taal voor de komende periode is om zich te richten op tweetaligheid, met gebarentaal als component.